Råd, utvalg og komiteer

 

Instituttrådet - Mandat - Møtedokumenter

Nytt Råd ble valgt i mai 2017, for perioden 01.08.2017-31.07.2021 (unntatt for gruppe B og D)

 

Gruppe A (4 fast ansatt vitenskapelig personale)

Representanter

Vararepresentanter (rangert rekkefølge)

Ørjan Totland (rådsleder)

Ivar Rønnestad

Dag Lorents Aksnes

Jorun Karin Egge
Sigrun Eliassen Jon Vidar Helvik
Arild Folkvord Inga Kjersti Sjøtun
  Alistair Seddon
   

Gruppe B (1 midlertidig vitenskapelig ansatt)

Representant Vararepresentanter (rangert rekkefølge)
Libe Aranguren Erna Iren Heggland
  Anders Frugård Opdal
  Karina Dale
   

Gruppe C (2 teknisk og administrativt personale)

Representanter Vararepresentanter (rangert rekkefølge)
Julie Skadal Beate Ulrikke Rensvik
Frank Midtøy Roger Lille-Langøy
  Rita Karlsen
  Thomas Marius Hugøy

Gruppe D (2 studenter)

Representanter Vararepresentanter (rangert rekkefølge)
Martine Røysted Solås Jenny Neuhaus
Morten Røstad June Helen Gudmestad
  Ingvild Kristine Sundal Joys
  Endre Lygre
   
 

Ledergruppen

Instituttleder:

Ørjan Totland

Nestleder:


 

Administrasjonssjef:

Synnøve Myhre

Leder Programstyret:

Ørjan Totland

Leder Forskerutdanningsutvalget:

Heidrun Wergeland

Forskningsgruppeledere:

Odd Andre Karlsen 

Nils-Kåre Birkeland

Kjersti Sjøtun

John-Arvid Grytnes

Anne Gro Salvanes

Tom Olav Klepaker

Heidrun Wergeland

Øyvind Fiksen

Jon Vidar Helvik

Jeppe Kolding

Gunnar Bratbak

Are Nylund

Frank Nilsen

 

 

   
 

HMS-utvalg

Leder/HMS-koordinator:

Evy Foss Skjoldal

Medlemmer: Ivar Hordvik
  June Helen Gudmestad (studentrepresentant)

 

Ann-Elise Jordal

 

Aage Paus (Feltansvarlig)

  Mette Hordnes (Toktansvarlig)

 

Svein Rune Erga

 

Solveig Thorkildsen(EcoOnline)

   

Observatører:

Verneombud A-bl Louise Lindblom

 

Verneombud B-bl. Heikki Savolainen

  Verneombud BIO-bl Anne -Elise Jordal
  Verneombud MBS Mette Hordnes
Sekretær: Nina Hølland
 

Utdanning

 Møtedokumenter

Programstyret

Leder:

Ørjan Totland

 

Medlemmer:

 

Audrey Geffen

 

Tom Klepaker

 

Lawrence Kirkendall

 

Eric Thompson

 

Jeppe Kolding

 

Ruth-Anne Sanda

 

Andreas Steigen

 

Vigdis Vandvik (bioCEED)

Anne Gro Salvanes

Odd Andre Karlsen

Studentrepresentanter:

Marie Hauso /Tone Ulvatn

 
   

Sekretær:

Oddfrid Kårstad Førland

   

Programstyre for bachelor i Miljø- og ressursfag

Leder:

Kjersti Sjøtun

Medlemmer:

samfunnsøkonomi:

Erik Schrøder Amundsen

 

kjemisk:

Tanja Barth

 

geografi:

Peter Andersen

  student

Emilie Ulsens Sommervold

   Student

Natalie Johnsen

 

 

 

Sekretær:

 

Kristin Holtermann

   

Forskning / forskerutdanning

 

Forskerutdanningsutvalget

Leder:

Heidrun Wergeland

Medlemmer:

Arild Folkvord

 

Gunnar Bratbak

 

Jarle Brattespe

 

Gøran Høgstedt

Studenter - representanter:

 

 

NN

Studenter - vara  
  NN
Eksternt medlem: Kristin Hamre

Sekretær:

Tommy Strand

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Telford

  Ivar Rønnestad

Sekretær:

Sidsel Kjølleberg

   

 

 
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 
   
   

Romkomité

   

Romkomité

Leder: Nina Hølland
Medlemmer:  
   
   

Nye arealer

   

Nybygg: klikk her

   

Brukerutvalg/Styringsgrupper for infrastruktur

   

Marinbiologisk stasjon

Leder:

Thorolf Magnesen

Medlemmer:

Gunnar Bratbak

 

Eric Thompson

 

Kjersti Sjøtun

 

Truls Johannessen (GFI)

Sekretær:

 

 

ILAB

Leder:

Sigurd Stefansson

Medlemmer:

Audrey Geffen

 

Per Jakobsen

 

Are Nylund

 

Hans Tore Rapp

Sekretær:

Frank Midtøy

Midtøy, Stefansson og én fra MBI er i tillegg UiB-representanter ved ILAB sitt brukertuvalg

   

BIOs felleslaboratorier på HIB, 1. etg.

Leder:

Frank Midtøy

Medlemmer:

NN

(utnevnes av de respektive

NN

forskningsgruppelederne)

Ivar Rønnestad

 

Arild Folkvord

 

Kjersti Sjøtun

   

Sebrafisk

Leder: Jon Vidar Helvik
Medlemmer: Anders Fjose (MBI)
  Sindre Grotmol
  Rune Male
Sekretær:

Sîan Phillips

   

Biodiversitetslaboratoriene

Leder:

Henrik Glenner

Medlemmer: Vigdis Vandvik
  Lise Øvreås
   
  Endre Willassen (DNS) 
Sekretær:

Kenneth Meland

   

Andre

Komité for større vitenskapelig utstyr

> kr 100 000 i innkjøp og/eller utover én forskningsgruppe

   

Leder:

Ann-Elise Olderbakk Jordal

Medlemmer:

Agnes Aadnesen

 

Mette Hordnes

 

Kenneth Meland

   

BIOs representanter i styrer og utvalg - MN eller UiB

 

Elektronmikroskopisk felleslaboratorium

Representanter Vara
Sindre Grotmol Henrik Glenner
Kenneth Meland Kuninori Watanabe
Gunnar Bratbak  
   

Skolelaboratoriets råd

 
Representant Vara
Tom Olav Klepaker  
   

UiBs Forskningsfartøyutvalg

Representant Vara
Svein Rune Erga Mette Hordnes
   

Senter for geobiologi

Styrerepresentant  
Anders Goksøyr  
 
   

Fakultetets lærerutdanningsutvalg

Tom Olav Klepaker  
   
Finse Alpine Forskningsstasjon
Representant Vara
Aage Paus Vigdis Vandvik
   
Universitetsmuseet i Bergen
Styrerepresentant  
Per Johan Jakobsen  
   
Innstillingsrådet for studentlegater
Representant  
Arne Johannessen  

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-06-09  
Logg inn