Informasjon fra studieseksjonen til BIO-ansatte

 

Denne siden er primært beregnet på ansatte ved Institutt for biologi.
Studenter henvises til UiBs utdanningssider.

Hvem hva i studieseksjonen

Navn Spesialisering/ funksjon
Oddfrid Førland Studieleder
Generell veiledning og studieadministrative oppgaver
Sekretær programstyret.
Beate Ulrikke Rensvik Generell veiledning av bachelorstudenter og studieadministraive oppgaver. Koordinator for bachelorstudiet i biologi og miljø- og ressursfag.
Tommy Strand Generell veiledning og studieadministrative oppgaver.  Forskerutdanning. Koordinator for bachelorstudiet i havbruk og Profesjonsstudiet i fiskehelse
Sekretær i forskerutdanningsutvalget
Berit Øglænd Generell veiledning av masterstudenter og studieadministrative oppgaver. Koordinator for utenlandske studenter.
 
 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-08-23  
Logg inn