Oppsummert undervisningsrapport
Høstsemesteret - 2017
Omfatter gruppe A, II-stillinger og eksterne lærere
Veiledning til undervisningsregnskap
Teaching account explanation

Rapporten gjelder semesteret:
UnderviserTemaTimer
Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-01-28  
Logg inn