Romansvarlig for labber og lagre ved Bio


Denne listen vedlikeholdes av romkomiteen, leder: Nina Hølland.


Søk etter navn (person eller rom):(case insensitive substring) Ekspander alle
 ByggRomnavnRomansvarligLab-telefon
Bygg A1A13.2: Disseksjonslab / grovlabThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A1A13.3: SorteringslabThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A1A04: Algelabde Vree, Jeroen
Bygg A1A07.2: ZoolabJensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A03.2: Klimarom 1 (inkubatorer)de Vree, Jeroen
Bygg A1A06.2: VaskeromJensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A09.2: GuppylabEllertsen, Diep Mach55584485
Bygg A1A10: Apparatrom (klimaskap)Jensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A09.1: Lager planktonlabJensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A03.3: Klimarom 2 (alger)Egge, Jorun
Bygg A1A05.2: Klimarom 3 (alger)Egge, Jorun
Bygg A1A06.1: Klimarom 4 (alger)de Vree, Jeroen
Bygg A1A08.1: Klimarom 5 (zoo)Jensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A08.2: Klimarom 6 (zoo)Jensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A08.3: Klimarom 7 (storkultur)Jensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A12.1: Klimarom 8 (atferd)Ellertsen, Diep Mach55584485
Bygg A1A12.2: Klimarom 9 (atferd)Erga, Svein Rune55582679
Bygg A1A12.4: Klimarom 10 (pelagialsimulator)Jensen, Knut Helge55583598
Bygg A1A12.3: Klimarom 11 (vertikalsimulator)Ellertsen, Diep Mach55584485
Bygg A1A11.2: KontrollromJensen, Knut Helge55583598
Bygg A1C09: Stor kurssal ASoulè, Jonathan55584488
Bygg A1C05: Liten kurssal ASoulè, Jonathan55584488
Bygg A1B07: Lager / forberedelse A1Soulè, Jonathan55584488
Bygg A1C07: Lager / forberedelse A2Soulè, Jonathan55584488
Bygg A1B05: Undervisningslager ASoulè, Jonathan55584488
Bygg A1C15: VerkstedMidtøy, Frank55584411
Bygg A1A14: SpyleromThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A2D07: DNA-labLindblom, Louise55583342
Bygg A2D06: Pre PCR labLindblom, Louise55583342
Bygg A2D10: Post PCR labLindblom, Louise55583342
Bygg A2C11: KloningslabLindblom, Louise55583342
Bygg A2C07: InstrumentromLindblom, Louise55583342
Bygg A2C13: MikroskopiromThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A2D12: Histologi prep labThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A2D13: MikroskopilabThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A2B09: KjølelagerBreistøl, Arild55588724
Bygg A2B11: FryselagerBreistøl, Arild55588724
Bygg A2B07: BiofrysereSavolainen, Heikki55584454
Bygg A2A08.3: RekvisitaHølland, Nina55584400
Bygg A2A09.3: ArkivHølland, Nina55584605
Bygg A3B02: ØkolabThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A3C02.1: Økolab AThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A3C02.2: Økolab B (utdriving)Thorkildsen, Solveig55584499
Bygg A3C07: EksperimentlabJensen, Knut Helge55583598
Bygg A3D03: TaksonomilabKirkendall, Lawrence55582342
Bygg A3D04: MikroskoperingslabJensen, Knut Helge55583598
Bygg A3D07: TLC/SoppkulturThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A3D08: SystematikklabThorkildsen, Solveig55584499
Bygg A3C11: LagerBreistøl, Arild55583332
Bygg A3C13: LagerJensen, Knut Helge55583598
Bygg A4D04: SedimentlabBreistøl, Arild55588724
Bygg A4D06.1: Prepareringslab 1Breistøl, Arild55588724
Bygg A4D06.2: Prepareringslab 2Breistøl, Arild55588724
Bygg A4D12: VekstbiologiBreistøl, Arild55588724
Bygg A4D07: PaleoøkologilabBreistøl, Arild55588724
Bygg A4C08: ScanningBreistøl, Arild55588724
Bygg A4D03: FrysetørkingBreistøl, Arild55588724
Bygg A4C07.2: KjølelagerBreistøl, Arild55588724
Bygg A4C07.1: FryselagerBreistøl, Arild55588724
Bygg A4C09: FotoromBreistøl, Arild55588724
Bygg A5C13: UtstyrsbodGrytnes, John-Arvid55588128
Bygg B1H04.2: IsotoplabSkjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B1G01.1: KjemikalielagerSkjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B1G01.2: Kjemikalielager/ spritSkjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B1G05.2: Biolager (Fiksert)Thorkildsen, Solveig55584499
Bygg B1G05.1: Biolager (Kjølt)Thorkildsen, Solveig55584499
Bygg B1G02.1: LagerGlenner, Henrik55584526
Bygg B1G07: Stor kurssal BSoulè, Jonathan55584488
Bygg B1G14: Liten kurssal BSoulè, Jonathan55584488
Bygg B1H12: Lager/Forberedelse B1Soulè, Jonathan55584488
Bygg B1F12: VaskeromSoulè, Jonathan55584488
Bygg B1G12: Lager/Forberedelse B2Soulè, Jonathan55584488
Bygg B1H05: Undervisningslager BSoulè, Jonathan55584488
Bygg B1H02.1: BossromSkjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B1H04.1: Sluse isotoplabSkjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B2F03: Opparbeidingslab.Klepaker, Tom Olav55584615
Bygg B2F05: MikroskopilabKlepaker, Tom Olav55584615
Bygg B2G07: ParasittlabJakobsen, Per Johan55584486
Bygg B2G09.1: ForskningsmikroskopSkadal, Julie55584476
Bygg B2F13: OtolittlabSkadal, Julie55584476
Bygg B2F11: OpparbeidingslabSkadal, Julie55584476
Bygg B2G11: InstrumentromSkadal, Julie55584476
Bygg B2G13.1: VeieromSkadal, Julie55584476
Bygg B2G09.2: LagerMidtøy, Frank55584411
Bygg B2G13.2: LagerMidtøy, Frank55584411
Bygg B3F04: Analyselab 1 (Mikrobiologi)Töpper, Birte55584644
Bygg B3F08: Analyselab 2 (Molekylærbiologi)Töpper, Birte55584644
Bygg B3F06: Analyselab 3 (Proteinlab)Töpper, Birte55584644
Bygg B3G07: Instrument rom 1Töpper, Birte55584644
Bygg B3G10: Instrument rom 2Töpper, Birte55584644
Bygg B3F03: FermentorromBirkeland, Nils-Kåre55582657
Bygg B3G11: Termostatert lab Töpper, Birte55584644
Bygg B3H06: Inkubatorrom (>20C)Töpper, Birte55584644
Bygg B3H09: UltrafrysereTöpper, Birte55584644
Bygg B3F11: Analyselab 1Meland, Kenneth55584614
Bygg B3F13: Analyselab 2Krossøy, Christel55583583
Bygg B3G13: Instrument rom 1Krossøy, Christel55583583
Bygg B4G02.1: MediekjøkkenLille-Langøy, Roger55584498
Bygg B4F04: VaskeromStabell, Hilde Marie Kristiansen55582655
Bygg B4F03: AutoklavromArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B4G02.2: VeieromLille-Langøy, Roger55584498
Bygg B4H02: KjemikalielagerTöpper, Birte55584644
Bygg B4H01: TørrlagerLille-Langøy, Roger55584498
Bygg B4H05.2: HanskeboksromArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B4H07: SterilromSkjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B4H08: KoloniplukkerTöpper, Birte55584644
Bygg B4G09.1: Inkubatorrom (<20C)Stabell, Hilde Marie Kristiansen55582655
Bygg B4G10: KjøleromArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B4F13: Mikrobiologisk labArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B4F05: AnalyselabLille-Langøy, Roger84498
Bygg B4H11: Mikrobiologisk labde Vree, Jeroen
Bygg B4F08: KolonnelabLille-Langøy, Roger
Bygg B4H10: PCR-RomArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B4H14: InkubatorromArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B4G07: InstrumentromLille-Langøy, Roger
Bygg B4F11: AnalyselabLille-Langøy, Roger
Bygg B4F10: Instrument romLille-Langøy, Roger
Bygg B5F04: Instrumentrom (sentrifuger)Skjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B5H12: Instrumentrom (felles mikro)Skjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B5G11: Mikroskoprom 2Bratbak, Gunnar55582658
Bygg B5G10: Mikroskoprom 1Bratbak, Gunnar55582658
Bygg B5G09: Gel Doc-romStabell, Hilde Marie Kristiansen55582655
Bygg B5F12: Analyselab 1 (Marin mikrobiol)Skjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B5H13: Analyselab (filtrering)Skjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B5F10: FlowcytometerromPetelenz-Kurdziel, Elzbieta55584612
Bygg B5G13: Instrumentrom (Marin mikrobiologi)Skjoldal, Evy Foss55588179
Bygg B5F03: XRF-labPetelenz-Kurdziel, Elzbieta
Bygg B5F06: Instrument labErga, Svein Rune55582679
Bygg B5F08: Molekylær labArmo, Hilde Rief55588189
Bygg B5G06: Dyrkings labErga, Svein Rune55582679
Bygg B5G08.1: Steril labErga, Svein Rune55582679
Bygg B6G13: UtstyrsbodBratbak, Gunnar55582658
Bioblokka336A1: MDB/SAL-labKarlsen, Rita55584625
Bioblokka127A1: Klimarom 1(Økotox)Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka324A2: Cellelab smitteSkoge, Renate Hvidsten
Bioblokka324A3: SluseSkoge, Renate Hvidsten
Bioblokka325A1: CelledyrkingSkoge, Renate Hvidsten
Bioblokka325A2: HistopatologiWatanabe, Kuninori55584537
Bioblokka325C1: InstrumentlabKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka326A1: HistopatologiNylund, Heidrun55584527
Bioblokka326A2: AnalyselabNylund, Heidrun55584527
Bioblokka326B1: Pre PCRNylund, Heidrun55584527
Bioblokka326B2: TemplatromNylund, Heidrun
Bioblokka326C1: Generell labKongshaug, Heidi
Bioblokka327A1: AnalyselabKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka327B1: PCRKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka327C1: KjølelabKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka327C2: Instrumentlab 2&3Nylund, Heidrun55584527
Bioblokka328B1: FormalinlabWatanabe, Kuninori55584537
Bioblokka328C1: Kjølerom Nylund, Are55584444
Bioblokka328C3: DisseksjonNylund, Are55584444
Bioblokka329A1: InkubatorromTrösse, Christiane
Bioblokka329A3: IldsikkertLøvik, Paul55584632
Bioblokka329A4: BakterielabTrösse, Christiane
Bioblokka329B1: KjemikalielagerLøvik, Paul55584632
Bioblokka332A1: InstrumentromKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka332B1: MikroskopromKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka333A1: InstrumentromKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka333A2: ZebrafiskPhillips, Siân Kristin55584493
Bioblokka333B1: MikroskopiromKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka333C1: Utviklingslab-1Karlsen, Rita55584625
Bioblokka334A1: MikroskopiPhillips, Siân Kristin55584493
Bioblokka334A2: MikroskopiPhillips, Siân Kristin
Bioblokka334A3: SlusePhillips, Siân Kristin
Bioblokka334B1: Cellelab 2Gomes, Ana Silva55582229
Bioblokka334B2: Cellelab 1Gomes, Ana Silva55582229
Bioblokka334C1: Utviklingslab-2Karlsen, Rita55584625
Bioblokka335B1: Cellelab 2 (Sluse)Gomes, Ana Silva55582229
Bioblokka335B4: BakterielabKarlsen, Rita55584625
Bioblokka335C1: Utviklingslab-3Karlsen, Rita55584625
Bioblokka336C1: Utviklingslab-4Karlsen, Rita55584625
Bioblokka337A1: MikroskopiEllingsen, Nina Karin55588722
Bioblokka337A2: Sustainable aquaculture lab(SAL)Skaar, Katrine Sandnes55584455
Bioblokka337B1: Rekvisita[Ingen]
Bioblokka337C1: Utviklingslab-5Karlsen, Rita55584625
Bioblokka339A1: MolekylærlabKarlsen, Rita55584625
Bioblokka339A2: PRE-PCR/pipetteringsrobotKarlsen, Rita55584625
Bioblokka339B2: SAL storage roomSkaar, Katrine Sandnes55584455
Bioblokka339B4: MikroskopiKarlsen, Rita55584625
Bioblokka427A2: FlowcytometerLøvik, Paul55584632
Bioblokka428A1: FiskeimmunologiLøvik, Paul55584632
Bioblokka428B2: InstrumentromLøvik, Paul55584632
Bioblokka429B1: BakterielabLøvik, Paul55584632
Bioblokka429B2: SluseLøvik, Paul55584632
Bioblokka432A1: VaskeromLøvik, Paul55584632
Bioblokka432A2: HybridomlabWergeland, Heidrun55584443
Bioblokka432A3: SluseWergeland, Heidrun55584443
Bioblokka432B1: KjemikalielagerLøvik, Paul55584632
Bioblokka432B2: Lager / FrysebokserLøvik, Paul55584632
Bioblokka433A1: Cellelab,sluseWergeland, Heidrun55584443
Bioblokka433A2: Cellelab 1,smitteWergeland, Heidrun55584443
Bioblokka433A3: Cellelab 2,renWergeland, Heidrun55584443
Bioblokka433B2: DNA laboratoriumHaugland, Gyri Teien55584445
Bioblokka434B1: DNA laboratoruimHaugland, Gyri Teien55584632
Bioblokka435B1 : Kjølelab Løvik, Paul55584632
Bioblokka435B2 : FryselagerLøvik, Paul55584632
Bioblokka435B4: LagerLøvik, Paul55584632
Bygg A107: GasslagerLøvik, Paul55584632
Bioblokka139A3: LuselabHamre, Lars55584608
Bioblokka129A1: Analyse og kontrollromSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka140A1: LuselabHamre, Lars55584608
Bioblokka140A2: LuselabHamre, Lars55584608
Bioblokka127A2: Klimarom 2(Økotox)Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka127A3: Klimarom 3Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka127B1: Klimarom 4Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka127B2: Klimarom 5Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka127C2: Klimarom 11Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka127C3: Gang / analyseSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka127D1: Klimarom 12Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128A1: Analyse / vaskSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka128A2: Video kontrollromSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka128A3: Klimarom 9Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128A4: Klimarom 10(Isotop)Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128B1: Klimarom 8Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128B3: Klimarom 7Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128B4: Klimarom 6Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128C4: Klimarom 15Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128C5: Klimarom 14Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka128D1: Klimarom 13Savolainen, Heikki55584454
Bioblokka129A2: Vaskerom og grovlagerSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka129C2: Lager / garderobeSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka129C3: VerkstedSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka140A3: LuselabHamre, Lars55584608
Bioblokka140A4: LuselabHamre, Lars55584608
Bioblokka140A5: LuselabHamre, Lars55584608
Bioblokka136C1: FryselagerSavolainen, Heikki55584454
Bioblokka136C2: FôrlageretEspedal, Per Gunnar55582593
Espegrend105: Glasslager[Ingen]
Espegrend109: Generell lab[Ingen]
Espegrend110: Isotop-lab[Ingen]
Espegrend111: Veierom[Ingen]
Espegrend112: Veierom kjemikalier[Ingen]
Espegrend113: Akvarierom[Ingen]
Espegrend114: Vaskerom-levende[Ingen]
Espegrend115: Mikroskoplab[Ingen]
Espegrend126: Mikroskoplab -Levende[Ingen]
Espegrend125: Lager - SARS[Ingen]
Espegrend127: Kjølerom 1[Ingen]
Espegrend129: Kjølerom 2[Ingen]
Espegrend130: Algekulturrom[Ingen]
Bioblokka332B2: KonfokalmikroskopKongshaug, Heidi55584496
Bioblokka332B3: Sluse[Ingen]