query fail!SELECT DISTINCT idx,Student,Email,forskningsgruppe,Mastergradsretning,veileder FROM vrStudent2 as s where (eksamen_dato > now() or isnull(eksamen_dato)) AND (forskergruppeid BETWEEN 1000 AND 1999 OR isnull(forskergruppeid)) AND Startsemester<=now() AND s.idx NOT IN (SELECT masterstudie_id FROM mastergrad.opphold o WHERE fradato < now() AND tildato > now()) ORDER BY Student