Om statiske sider på intern-webben

Instituttets internweb har instituttetets ansatte som målgruppe og innholdet produseres i hovedsak av administrasjonen.

Denne siden er ment som hjelp for dem som skal legge ut statisk innhold på intern-webben.

De finnes i hovedsak to typer sider: dynamiske sider som er henter innhold fra en av våre databaser og statitiske sider som der innholdet settes inn manuelt.

Det er statiske sider som omtales her.

Sider opprettes og redigeres ved hjelp av en web-basert editor. Den har en del begrensninger men er enkel å lære og sørger for at våre sider har samme mal.
En må være pålogget for å bruke editoren og tilgangen er styrt av tildelt rettigheter du har som unix-bruker på serveren.

Redigering av sider  

Sider som kan redigeres vil nederst til venstre vise en knapp [Rediger denne siden] som bringer en til editoren. Editoren har to spalter med hver sin knappemeny om siden har to spalter. Det meste skulle være lett å kjenne igjen fra f.eks. Word. En del egenskaper når en ved høyre-klikke på et element f.eks. tabeller.
Lenker (jordklode med kjetting)  til annet lokalt innhold lages sikrest ved å 'browse' i filsystemet på serveren. Her er det og mulig å laste opp (upload) filer (f.eks. pdf) til server. Pass på å legge det i riktig katalog. Denne måten å gjøre det på sikre riktig referanse. Mens du browser fil-systemet kan du og:

  • opprette ny, tom webside og
  • lage ny underfolder.
  • laste opp filer til server

For å avslutte trykker du enten [Oppdater] eller [Opphev]

 

Noen tips:

Redigering

  • Unngå å klippe inn fra Word (word lager grisete html-kode)

Fil- og katalog-navn

  • Serveren skiller mellom store og små bokstaver (Info.pdf og info.pdf er to forskjellige filer!)
  • Unngå skandinaviske bokstaver og mellomrom i filnavn
  • Når en ny fil opprettes eller lastes opp, sørg for at den kommer på et logisk sted. Dvs . ingen studier-filer i forskning og omvendt (Respekter katalogstrukturen) .

Hva slags side skal jeg velge?

  • Om siden er kort, endres rett som det er, og vil oftes bare leses->velg en fast side laget vha. web-editor.
  • Om siden innholder mye tekst -> lag en pdf-side som kan trykkes ut.
  • Om siden innholder tekst som leseren skal endre ->lag en office-fil.

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2013-02-01  
Logg inn