Bruk av monitor i 'Svingen'

 

I møterommet  finnes en monitor (TV-skjerm) som kan vise innhold (lyd og bilde) fra PC.


Slik går du fram:

Monitor:

Slå på monitor ved hjelp av grønn knapp på fjernkontrollen (Sony) oppe til høyre.

Input-kilde for bilde avhenger av hvilken tilkoblingsmåte du bruker. Valgetgjøres med Input-knappen (-[>]) på fjernkontroll) oppe til venstre. Du kan gå opp og ned vha. musehjulet og velger vha. senter-knappen.

  • Velg 'PC' om du bruker VGA-kabel 
  • Velg 'HDMI' om du bruker HDM-kabel
  • Velg 'HDMI' om du bruker HDMI-kabel med DVI-adapter.
  • Velg 'HDMI' om du bruker HDMI-kabel med Displayport-adapter.

VGA-kabelen har og 3,5mm audio-plugg for lyd. HDMI-kabel overfører også lyd, men ikke til DVI-adapter.

(Videokonferanse-utstyret benytter 'Composite' som input-kilde)

 

På PC:

Mange Pcer sender ikke signal ut gjennom VGA-porten uten 'å få beskjed' om det. Måten det gjøres på varierer fra PC til PC men er alltid knytt til 'Fn-knappen kombinert med en funsjonsknappene på tastaturet, ofte F8 eller F2. Den aktuelle funksjonstasten har ofte et symbol som kan tolkes som en skjerm (et rektangel).

Lydstyrke reguleres på PC eller ved hjelp av skjermens fjernkontroll.

(labuser:uib+lab:UiB-lab)

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-09-24  
Logg inn