Priser på IT-avdelings tjenester (1/4/2014)

 

IT-avdelingens priser er basert på selvkost og har ikke vært endret siden 24.februar 2010. Det underliggende kostnadsbildet endrer seg og det er derfor nødvendig å justere enkelte av våre priser. På enkelte områder reduseres prisene og på andre vil de øke. Endringene i pris vil i stor grad gjelde telefoni, lagringskapasitet og backup. Kunder vil bli fakturert etter nye priser fra og med 2. halvår 2014.

 

Ny prisliste for brukerstøtte, server og lagrings tjenester:

Standardisert brukerstøtte og 1. linje klientdrift
(gratis for ansatte ved UiB) Windows-/Linuxklient, pr. bruker.        kr. 6.500.-

Drift av regneservere                        kr 1 500.-

Drift av virtuell server                        kr 7 000.-

For ekstra CPU                                 kr 1500.- 

For ekstra  2 GB                                kr 500.-

Drift av fysisk server             kr 10 000.-

Drift av tjenester opp til 20t/år                       kr 10 000.-

Utvidelse av hjemmekatalog                         kr 5.- / GB 

Utvidelse av fellesområde                 kr 5.- /GB

Backup                                   kr 3.- /GB 

Rask SANdisk m/backup                  kr 7,5.- /GB 

Tregere SANdisk m/backup              kr 4.- /GB

Rask SANdisk u/backup                   kr 4,5.- /GB 

Tregere SANdisk u/backup               kr 1.- /GB

Timepris                                 kr 550.-/t

 

Priser i kursiv er endret. 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-04-01  
Logg inn