Utskriftstjenester

Pullprint:

Er printere knyttet til en felles kø på print-tjeneren. Utskriften lagres på tjener inntil du aktivt ber om å få den ut ved å trekke ansatt/student-kort på en valgt pullprint-printer. Du kan og hente ut jobber vha. brukernavn og passord. Dette er det eneste alternativet for personer med kurskonto (domain=student). Alle våre printer er nå Ricoh-printere. I tillegg til å printe kan de også kopier og å skanne til epost. For å:

-ta ut en print-job trekk kortet og trykk 'Pull print'
-kopiere trekk kortet og trykk 'Copy'
-skanne til email trkk kortet og trykk 'Email'


På Bio har vi bare ett fabrikat printere, Ricoh, og har derfor bare en print-kø:\pullprint\PullPrintRicoh og er installert på alle Windows7 klientmaskiner. Velg denne som standard-printer. Farge og andre egenskaper velges under bl.a. 'Printer Properties'.

Ved skanning vil maskinen i utgangspunktet settes seg for å sende de skannede siden som pdf-fil fra deg til deg. Om du endrer mottaker til: ocr@uib.no vil filen gå gjennom en OCR-tolker og komme til deg som en pdf-fil der tekst kan behandles som tekst og klippes ut.

Du må trekke kortet også for å kopiere.

 

Installasjon av printere på ikke-klientmaskiner:

Slik installeres printere på maskiner som ikke er i klientdrift. Det forutsettes at en VPN-forbindelse er satt opp.

  • Start->Settings->Printers and Faxes
  • Add printer->Next
  • Velg: 'A network printer, or ...'->Next
  • Velg: 'Connect to this printer...'; Name: \\print.uib.no\
  • Påloggingsvindu: User: uib\; Passord:

 

Utskrift fra MAC:

IT-avdelingen har en beskrivelse av hvordan en setter opp utskrift på (nyere) mac'er.

Et viktig punkt fra ITAs beskrivelse (kan avvike litt for OS-versjon):
-----------
3. * Hvis du ikke har en advanced-knapp: Høyreklikk på verktøylinjen (eller kontroll-klikk hvis du bare har en museknapp) i "Add printer"-dialogen og velg "Customize toolbar". Nå kan du dra en "advanced"-knapp (ser ut som et tannhjul) til verktøylinja. Klikk på denne.

* Hvis du har en advanced-knapp: klikk på denne -------- Installering av driver for Ricoh: 1. Last ned og innstaller de tre pakkene som er nødvendig for å få pxlmono til å virke fra denne linken: Link for pxlmono. installeres i rekkefølge: ghostscript foomatic pxlmono 2. Legg til pullprint som før: smb://brukernavn:passord@uib.no/print.uib.no/pullprintrico 3. Søk opp driver til printeren og velg den som slutter på PXL. 4. Velg riktig tilleggsutstyr for printeren. 5. Test at det virker. ..

 

   IT ved Bio
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2013-03-23  
Logg inn