Innkjøp og drift av PCer

Instituttet baserer sine innkjøp og sin drift av PC-parken på service-avtalen med IT-avdelingen. I dag har IT-avdelingen såkalt klientdrift for Windows, Linux-maskiner og Mac. Brukerstøtte betjenes i all hovedsak av IT-avdelingen.

 

Brukerstøtte

Brukestøtte og hjelp er i all hovedsak overtatt at IT-avdelingen (serviceerklæringen). IT-avdelingen tar seg av oppsett av klientmaskiner, maskinvarefeil på maskiner og skjermer, programvarefeil, installering av pakkede programmer, endringer og feil på nettverk, problemer med epost, problemer med konto. Du kan kontakte brukerstøtten (BRITA) enten på telefon 84700 eller via issuetracker.

Faglig IT-støtte er et lokalt ansvar.

 

Installasjon av programvare

Programmer blir i hovedsak installert på klientmaskiner automatisk via Active directory som 'pakkede'-programmer. Alle klientmaskiner blir satt opp med en basis-pakke av programmer.
Ønsker en programmer ut over dette kan en ta kontakt med BRITA. Mange programmer krever lisens; Gruppens bestillere bestiller lisenser. IT-avdelingen vedlikeholder  en full liste av alle 'pakkede' programmer, og dessuten lister av opensource programmer og programmer vi har site-lisens for.
På bærbare er det mulig å installere programmer selv ved å logge på lokalt (this computer) som bruker 'install' med passord 'local' (NB! passord må byttes første gang).
Ellers vil lokal IT-ansvarlig bistå med å installere programmer som ikke er pakket.
Likevel, har du et program som ikke er pakket, ikke nøl med å be BRITA pakke programmet (oppgi web-side eller lever inn CD om nødvendig).

 

Bestilling og registrering av IT-utstyr

Bestillinger av IT-utstyr skal skje i samsvar med regler og avtaler for innkjøp ved UiB og i tråd med service-avtalens anbefalinger. Det er registreringsplikt på alt IT-utstyr. Bestilling av IT-utstyr gjøres av gruppens bestillere. Ved mottak vil utstyret bli registrert før utlevering.
Alle PCer finansiert over annuum eller prosjekter hører i siste instans til instituttet og skal returneres når prosjekt/ansettelsesforholdet avsluttes.

 

Mer info om innkjøp av IT-utstyr for UiB.

 

Utskiftningsordning

Serviceavtalen forutsetter også at klientmaskiner tilfredstiller visse spesifikasjoner som stadig skjerpes. Instituttetet har derfor innført en utskiftningsordning for  PCer UiB-ansatte bruker som sin kontormaskin s.k. 'hovedmaskiner' (kan være bærbar eller fast). Maskiner som er mer enn 5 år gamle  skiftes ut med en sum  på inntil 10 000 (inkl. moms). Ekstra bærbare og lab-maskiner omfattes ikke av ordningen.
Behov ny PC vil også bli vurdert i forbindelse med nyansettelser.

Nye maskiner må 'settes opp', kontakt IT-avdelingen via Issuetracker.

 

Kassaksjon

It-utstyr krever registrering. Ved kassaksjon er dette viktig at Annike Lygren får melding slik at anleggsdatabasen  oppdateres.

 

 

Pakkede programmer
   
  Gratis programmer
   
   Site-lisens programmer
   
   BRITA
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-02-24  
Logg inn