Nettverk

Typer av nettverk:

Vi har tre typer nettverk:

  • Vanlig nettverk for klientmaskiner.
  • VPN-nettverk for ikke-klienter og trådløst nett.
  • Nett med brannmur for visse lab-maskiner.

Veggkontakter kan byttes fra f.eks. vanlig nett til VPN etter behov. BRITA/lokal it-ansvarlig gjør det.

De ulike bygg og etasjer hører til ulike 'sub-nett' på vanlig nett (netteten er nå 'MABet' så en PC registrert i DHVP i et nett vil og få sitt ip-nummer selv om den fysisk er knyttet til et annet nett):

Bygg/etasje Nett
Bygg A 129.177.184.*
Bygg B 129.177.185.*
Bygg A & B, sikkert nett (brannmur) 129.177.186.*
Realfagbygget 4.etg 129.177.183.*
HIB 3. og 4. etg, syd 129.177.77.*
HIB 3. og 4. etg. nord inkl. 3. etg. mellombygg 129.177.73.*
HIB 2. etg. mellombygg og 1. etg. 129.177.71.*
Espegrend 129.177.98.*

(15/3/12:Oppgradering datafordeler HIB-Bioblokk UF-5C.)

PCer og printere tildeles ip-nummer automatisk på det vanlige nettet via en sentral database (dhcp). BRITA/Lokal it-ansvarlig kan endre tildelingen. En PC må ha oppføring i dhcp for å kunne brukes på et vanlig nett.

Nettet i bygg A & B skiller seg fra de andre ved det er utelukkende oppføring i dhcp som bestemmer hvilket ip-nummer en PC får. Er maskinen ikke kjent i dhcp, kommer den på VPN-nettet. Ingenting er bestemt av selve nettverkskontakten.

 

Eduroam og VPN

Eduroam er et alternativ til VPN for trådløse nett og har to fordeler: etter at det er satt opp kreves ingen særskilt pålogging for å få tilgang, det gir deg og tilgang ved en lang rekke universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Les mer på IT-avdelingen.

Virtual Private Network (VPN) gjør det mulig gjennom autentisering å få tilgang til nettverk fra utsiden, for eksempe hjemmefra eller på reise. Vær oppmerksom på at det trådløse nettet ved UiB samt PCer som ikke er registret i DCHP (nett-oppsettsdatabasen) og er koblet til vha. kabel, er å regne som eksterne og må bruke VPN. Les mer på IT-avdelingen.
 

 

 

 

   
   Om VPN
   
   Om Eduroam
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-05-07  
Logg inn