English
 

Tilgang til nettverksressurser for ikke-klient-PCer

Denne beskrivelsen gjelder for Windows XP engelsk versjon og forutestter at PCen er koblet opp til UiBs VPN-nett (trådløst eller kablet). Videre antas at PCen er satt opp med 'Classic Start menu' (høyreklikk 'Start'->'Properties'). Det anbefales at ikke-klientmaskiner holdes ajour mht. oppdateringer og at et fungerende virus-program er installert. Sørg for å gjøre oppkoblingen til hjemmekatalog etc. slik at ikke urettmessige brukere får tilgang om de får hånd om PCen.

 

VPN-oppkobling

Installer VPN dialer fra IT-avdelings VPN-side (her er og litt Vista-info).  Under 'Properties' velg 'Employees' eller 'Students' alt etter tilknytning (for eldre versjoner av programmet  kan det være nødvendig å velge 'PRIVNET'-versjonen).
User name er:

<userid>@ansatt for ansatte
<userid>@student for studenter
<userid>@kurs for gjester med kurskonto

 

Oppkobling av hjemmekatalog

Ved mapping:

Denne måten egner seg best passorbeskyttede PCer

 • Høyre klikk 'My computer'
 • Velg 'Map network Drive'
 • Velg Drive=O: (f eks.) og Folder=\\helix.uib.no\Biohome\<userid>
 • Velg 'Connect using a different name'
 • Sett User name=uib\<userid> og fyll inn passord, deretter [OK].
 • Trykk [Finish]

O: skal nå finnes under 'My computer'

Via 'My network places':

Denne måten egner seg for 'åpne' maskiner fordi den krever passord for tilgang.

 • Åpne 'My Netwok Places'
 • Klikk 'Add Network Place' og 'Next' og 'Next'
 • Internet or network address=\\helix.uib.no\Biohome\<userid>
 • Så [Next] og [Next]
 • Om du blir spurt om pålogging; bruk uib\<userid> som navn. Om du blir tilbudt å hake av for 'Remeber password': velg IKKE å gjøre det.

Nettverkstedet <userid> vil nå finnes under 'My Network Places'.

På tilsvarende måte kan en og koble opp til andre kataloger på helix's fellesdel (P: = \\helix.uib.no\Bio\<katalog>).

 

Oppkobling til printere 

 • Klikk 'Settings'->'Printers and Faxes'
 • Klikk 'Add Printer', så [Next]
 • Velg 'A network printer, or a...', så [Next]
 • Velg 'Connect to this printer (or to...',
 • Win XP: fyll inn i Name: \\print.uib.no\>printernavn>, så [Next][Next][Finish]
 • Win 7: fyll inn i Name: \\utskrift.uib.no\>printernavn>, så [Next][Next][Finish]
 • Om du blir avkrevd passord bruk User name:=uib\<userid> og hak av 'Remember password' om mulig.

Printjobber vil være knytt til ditt brukernavn (<userid>) og bare du selv kan ta dem ut fra pullprint.

Her følger en liste over noen sentrale printer for Institutt for biologi:

PullPrint  
PullPrintColor

For farge

PullPrintRicoh Sort/hvitt og farge
Bio_A2_color Nær ekspedisjonen

 

Kopiering av filer vha ssh

Du kan og kopiere filer mellom egem datamaskin og serveren helix ved ssh. ssh-kopiering trenger ikke vpn-oppkobling. SSH Secure Shell er et gratis ssh-klient-program. Mer om bruk her.

 

 

IT ved Bio
   
  Egen datamaskin(ITA)
   
  Gratis virusprogram
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2011-12-22  
Logg inn