Instituttets fil-tjener, helix

Instituttet har sammen med Kjemisk og Molkylærbiologisk institutt en egen filtjener, helix, der våre hjemmekataloger og andre filer lagres. Helix driftes av IT-avdelingen.

Hjemmekataloger

En enkeltes hjemmekatalog finnes ved stien \\helix.uib.no\Biohome\. For klientmaskiner er den mappet opp til bokstaven O:. Start-størrelsen (kvoten) er 4GB. Den kan endres ved behov, henvendelse til IT-avsvarlig ved Bio.

Kataloger på fellesområde

Felleskataloger for instituttet finnes ved stien \\klient.uib.no\felles\matnat\Bio\. For klientmaskiner er den mappet opp til P:. Tilgang til katalogene på fellesområdet er styrt av gruppemedlemskap som administreres av bios it-ansvarlige. I siste instans er det 'katalog-eier' som bestemmer hvem som skal ha tilgang.

 

Tilgang til helix vha SSH (secure shell)

SSH-kopiering er en kryptert forbindelse med relativt få forutsetninger og derfor enkel å bruke og som vil virke i de fleste tilfeller. SSH krever ikke VPN-forbindelse og egner seg når du vil kopiere filer mellom utlandet og helix. Klient-maskiner har installert en ssh-klient. Ikke alle ssh-klient-programmer kan brukes mot helix. Slik gjør du:

  • Start SSH-klient (Secure File Transfer Client)
  • Trykk 'Quick connect'
  • Fyll inn Host name=helix.uib.no (eller klient.uib.no), Username=
  • Trykk [Connect]
  • Første gang kan det komme opp et vindu som ønsker bekreftelse på utveksling av krypteringsnøkkel. Trykk[OK].
  • Skriv inn ditt (windows-)passord og trykk [OK]

I høyre vindu finner du kataloger og filer på helix, til venstre på den lokale PCen. Hjemmekataloger er under BioHome og fellesområder under BioFelles. Kopiering skjer ved 'drag-and-drop'.

 

 

 

IT ved Bio
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-01-17  
Logg inn