Oversikt over teknisk personell
 

Tekniske ansatte med fellesfunksjoner for BIO
Ledet av administrasjonssjef:
 
Navn   Arbeidsområde
Eva Krzywinski   Undervisningslaben + IT-bestilling
Agnes Aadnesen (perm)   Daglig leder Marinbiologisk stasjon + Algelab
     
Ledet av daglig leder ved Marinbiologisk stasjon:
Tomas Sørlie    
     
     
 De teknisk ansatte i forskningsgrupper
 
Navn   Forskningsgruppe
Elzbieta Petelenz-Kurdziel   Marin mikrobiologi
Svein Norland   Marin mikrobiologi
Arild Breistøl   Ecological and Environmental Change Research Group
Teresa Cieplinska   Marin utviklingsbiologi/Fiskesykdomsgruppen
Nina Karin Ellingsen   Marin utviklingsbiologi
Mette Hordnes   Fiskeriøkologi og havbruk
Ann-Elise Olderbakk Jordal   Marin utviklingsbiologi
Hilde Kristiansen Stabell   Marin mikrobiologi
Heikki Savolainen   Fiskeriøkologi og havbruk/Forsøksdyravdelingen
Christel Krossøy   Fiskeriøkologi og havbruk
Paul Løvik   Fiskeimmunologi
Birte Töpper   Generell mikrobiologi
Frank Midtøy   Fiskeriøkologi og havbruk/Ledende tekniker for Levendelaben
Diep Mach Ellertsen   Evolusjonær økologi
Naouel Gharbi   Marin utviklingsbiologi/ Sebrafisklab
Kenneth Meland   Marin biodiversitet/Biodiversitetslaboratoriene
Knut Helge Jensen   Evolusjonær økologi/BIO-statistiker
Julie Skadal   Fiskeriøkologi og havbruk
Lars Hamre   Fiskesykdomsgruppen/Lakselussenteret
Evy Foss Skjoldal   Marin mikrobiologi + HMS-koordinator
Rita Karlsen   Marin utviklingsbiologi
Solveig Thorkildsen   Marin biodiversitet
Kuninori Watanabe   Fiskesykdomsgruppen
Heidi Kongshaug   Fiskesykdomsgruppen/Lakselussenteret
Cathy Jenks   Ecological and Environmental Change Research Group
Roger Lille-Langøy   Miljøtoksikologi
David Rees   Marin biodiversitet
Heidrun Nylund   Fiskesykdomsgruppen
Linn Cecilie Krüger   Ecological and Environmental Change Research Group
     
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-28  
Logg inn