Oversikt over administrasjonen

Ekspedisjonen
 
Nina Hølland   Ekspedisjonskonsulent

5558 4400

Linda Johansen   Ekspedisjonskonsulent (permisjon)

5558 4400

Rebecca Bergfjord   Kontorlærling
     
Ledelsen
 
Anders Goksøyr   Instituttleder 5558 4403
Sigurd Stefansson   Stedfortreder 5558 4470
Øyvind Fiksen   Stedfortreder/Undervisningsleder 5558 4624
Synnøve Myhre   Administrasjonssjef 5558 4451
     
Personal
 
Linda Vagtskjold   Personalleder 5558 4241
Eva Beate Hårklau   Personalkonsulent 5558 2465

Victoria Chimhutu

  Personalkonsulent 5558 4449

 

     
 
Økonomi og regnskap
 
Solfrid Sture   Økonomileder 5558 4607
Annike Lygren   Økonomikonsulent
Fakturabehandling, innkjøp, prosjektøkonomi
5558 2630
Thomas Hugøy   Økonomikonsulent
Fakturabehandling, innkjøp, prosjektøkonomi
5558 4477
Sidsel Kjølleberg  

Koordinator utviklingsprosjekter, økonomikonsulent
Fakturabehandling

5558 4240
     
     
Studieseksjonen
 
Oddfrid Førland  

Studieleder
Generell veiledning og studieadministrative oppgaver
Sekretær i programstyret

5558 2224
Beate Ulrikke Rensvik   Koordinator for bachelorstudiet i biologi og bachelorstudiet i miljø- og ressursfag, samt utveksling (UT) 5558 2241
Tommy Strand  

Studiekonsulent
Forskerutdanning
Koordinator for profesjonsstudiet i fiskehelse og bachelorstudiet i havbruk
Sekretær i forskerutdanningsutvalget

5558 4409
Berit Øglænd   Studiekonsulent
Koordinator for utenlandske studenter og internasjonal studentutveksling
5558 4410
     
Forskning og formidling
 
Sjoukje Kuipers   Forskningsrådgiver 5558 8178
Elinor Bartle   Formidlingskonsulent (permisjon) 5558 3180
Magnus Svendsen Nerheim   Formidlingskonsulent  
     
Marinbiologisk stasjon
 
     
 Sea Lice Research Center
 
Ingunn Wergeland   Administrativ koordinator 5558 4467
       
 
     

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-28  
Logg inn