Alle ansatte (inkludert stipendiater og postdoc) skal fylle ut reiseregning på PAGAWEB og sende til behandling hos attestantene ved instituttet. Husk å påføre prosjekt- eller analysenummer.

Kvitteringer skal scannes og lastes opp i reiseregningen.

Hvis du ikke selv er budsjettansvarlig/prosjektansvarlig må reiseregningen godkjennes ved signatur av prosjektleder eller forskergruppeleder. Utskriften med signatur kan lastes opp som vedlegg, eller legges i posthylla til økonomi.

 

link til pagaweb

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-04-06  
Logg inn