Økonomi og regnskap på BIO:

Hvem er vi og hva gjør vi ?

Solfrid Sture Økonomileder 84607
Annike Lygren Økonomikonsulent
Rapporter prosjekt og annuum. Fakturabehandling, innkjøp, reiseregninger, timelister. Spørsmål angående PAGAWEB. 
82630
Thomas Marius Hugøy Prosjektøkonomi. Budsjettveiledning i forb.med prosjektsøknader. Rapportering og fakturabehandling.

84477

Sidsel Kjølleberg

Økonomikonsulent
Rapporter prosjekt og annuum. Fakturabehandling, innkjøp, reiseregninger, timelister. Spørsmål angående PAGAWEB og publisering i Open Access.

84240
Vegar Løland

Prosjektøkonomi. Budsjettveiledning i forb.med prosjektsøknader. Rapportering og fakturabehandling.

   

 

 

 

 

 

-

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-03-31  
Logg inn