English
 

 

MÅL FOR HMS-ARBEIDET VED BIO

Institutt for Biovitenskap (BIO) skal være en attraktiv, stimulerende og trygg

arbeidsplass for alle ansatte og studenter. Hensynet til helse, miljø og

sikkerhet skal være integrert i alt arbeid ved instituttet.

Arbeidsmiljøet ved BIO skal:

  • fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel
  • være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker
  • være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne
  • være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.
  • være inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet, høflighet, raushet og god samarbeidsvilje

Institutt for Biovitenskap er fordelt på 2 lokaliteter:

Marineholmen
BIO-blokken, Thormöhlensgate 55 og Thormöhlensgate 53 A og B
I A finner du BIOs administrasjon, tlf. 55584400

Marinbiologisk stasjon (MBS)
Espelandsveien 232, Blomsterdalen, tlf. 55583920

Nødtelefoner Brann 0-110, Politi 0-112, Ambulanse 0-113

HMS-ansvarlige ved BIO

Kvittering for HMS-info, brannvernopplæring og kurser

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2018-01-29  
Logg inn