English
 

 

 

 

OM HANSKEBRUK PÅ HMS-PORTALEN

 

HANSKEBRUK

 
Det råder en del forvirring om bruk av hansker, når og hvilke til hva.
Sjekk først databladet for det aktuelle kjemikaliet. Ofte er det angitt hvilke hanskemateriale som skal benyttes.
 
Dersom hanskemateriale ikke er oppgitt er det viktig å finne ut hvilke type helsefare det aktuelle kjemikalium representerer.
 
For å velge riktig hanske finnes det noen tommelfingerregler en kan støtte seg til.
 
Latex beskytter mot bakteriesmitte o.l. Brukes også for å beskytte prøvene for f.eks. eget DNA osv.
 
For pulver vil Latex kunne gi tilstrekkelig beskyttelse i de aller fleste tilfellene.
 
Generelt har Latex-hansker svært dårlig beskyttelse mot flytende kjemikalier da gjemmombruddstiden er kort. Latex kan likevel brukes for å beskytte mot sprut i svært mange tilfeller. Det forutsetter at brukeren er bevisst og at hansken tas av så snart det blir søl.
 
Nitril-hansker gir vesentlig bedre beskyttelse mot de fleste kjemikalier.
 
Det er også mulig å jobbe med helseskadelige kjemikalier uten hansker. Huden er svært følsom og en vil med en gang merke eventuelt søl og dermed kunne skylle hendene raskt. Det er en forutsetning at man har meget god laboratorie-hygiene, jobber ryddig og bevisst, og at kjemikaliet har god vannløselighet.
 
Dersom en bruker latexhansker og blir svett og våt inni hansken gir dette en dårligere beskyttelse enn bar, tørr hud.
 
4-H hansken har gjennombruddstid på flere timer ved neddypping i de fleste kjemikaliene den er testet for.
 
Ved bruk av hansker, vær oppmerksom på faren for å spre eventuelt søl på hanskene til utstyr og inventar.
 
Ved kobling av glassrør og slanger, Peleusballong og lignede bruk skinnhanske for å unngå kuttskader.
 
 
Håper dette kan hjelpe deg i valg av riktig hanske. I mange tilfeller må det utvises skjønn. Skulle du være det minste i tvil spør veileder eller en av de teknisk ansatte.
 
 
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-09-25  
Logg inn