English
 

 

 

GENERELLE OPPLYSNINGER

 

Denne håndboken gjelder for alle tilsatte og studenter ved Institutt for Biologi(BIO). I tillegg gjester som benytter BIOs lokaler og utstyr.

Institutt for Biologi består av 14 forskningsgrupper med til sammen over 200 ansatte og 600 studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene når det gjelder hvilke oppgaver som utføres.

BIO har besøksadresse:

Thormöhlensgate 53 A, 2.etg.

5006 Bergen

Tlf: 5558 4400

 

Forskningsgruppene er lokalisert i:

Thormöhlensgate 55, BIO-blokken 1., 3. & 4.etg

Thormöhlensgate 53, A-blokken, B-blokken.

 

Marinbiologisk feltstasjon:

Marinbiologisk stasjon
Espelandsveien 232
5258 Blomsterdalen
Tlf: 5558 3920

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-10-31  
Logg inn