English
 

 

 

GENERELLE OPPLYSNINGER

 

Denne håndboken gjelder for alle tilsatte og studenter ved Institutt for Biovitenskap(BIO). I tillegg gjester som benytter BIOs lokaler og utstyr.

Institutt for Biovitenskap består av 6 Faggrupper med til sammen over 260 ansatte og 600 studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene når det gjelder hvilke oppgaver som utføres.

BIO har besøksadresse:

Thormöhlensgate 53 A, 2.etg.

5006 Bergen

Tlf: 5558 4400

 

Faggruppene er lokalisert i:

Thormöhlensgate 55, BIO-blokken 1., 3., 4., 5. etg

Thormöhlensgate 53, A-blokken, B-blokken.

 

Marinbiologisk feltstasjon:

Marinbiologisk stasjon (MBS)
Espelandsveien 232
5258 Blomsterdalen
Tlf: 5558 3920

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2018-01-29  
Logg inn