English
 

 

GENERELLE LABORATORIERUTINER

 

 HMS-PORTALEN OM SIKKERHET PÅ LABORATORIET

 HSE-GATEWAY Safety rules for work in the laboratory

 

1.     Det er ikke tillat å nyte matvarer på laboratoriet.

 

Matvarer må ikke oppbevares samen med kjemikalier eller andre giftige stoff. Matvarer skal ikke inn på laboratoriet, inklusive kjøleskap og frysebokser.

Bruk ikke laboratorieutstyr, for eksempel begerglass, til mat og drikke.

Man skal ikke bruke oppvaskmaskiner på laboratoriet til å vaske opp servise, heller ikke vaskemaskin i kaffekroker og lunsjrom til laboratorie ustyr.

 

2.     Det er forbudt å bruke kontaktlinser på laboratoriet uten vernebriller.

 

Vernebriller skal brukes når en arbeider med konsentrerte syrer og baser og generelt dersom det er fare for sprut.

Arbeidsklær (frakk, sko) skal brukes når arbeidet krever det.

 

Bruk laboratoriefrakk av bomull. Kunstfiberstoff smelter og gir stygge brannsår. Statisk elektrisitet i kunstfiberstoff kan gi gnist som kan antenne ildsfarlige stoff. Løst hengende, uknappete eller fillete frakker kan henge seg opp og representere et farlig forhold.

 

Bruk sko på laboratoriet som er ”tette” over tærne. Dette for å unngå skader dersom en søler kjemikalier, f.eks. syrer og baser. Bruk òg egnet sko når en bruker/tapper nedkjølt kondensert gass.

 

3.     Smak aldri på kjemikalier eller oppløsninger selv om du mener å være sikker på at disse er ufarlige.

 

4.     Det er ikke lov å ha umerket kjemikalier på laboratoriet. Beholdere som inneholder kjemikalier skal som ett minimumskrav ha merkelapper om:

 

         navn på kjemikaliet/mediet

         dato og signatur på den som har overført kjemikaliet fra originalemballasjen/laget løsningen.

 

5.     Før en starter laboratoriearbeid, skal en kontrollere at det fines en kyndig person i nærheten av laboratoriet.

 

Ved risikofylt arbeid er det ikke tillat å arbeide alene i laboratoriet. Det skal i slike tilfelle alltid være minst to personer til stede.

 

6.     Bruk aldri munnen til pipettering, men bruk automatpippette, gummiballong, byrette, elektrisk pipetteringsautomat eller annet utstyr.

 

7.     Arbeid med giftige eller illeluktende stoff skal alltid skje i avtrekkskap.

 

8.     Ikke hell kjemikalier i vasken.

 

9.     Kjemikalieflasker skal ikke bæres etter flaskehalsen og heller ikke inntil kroppen. Det skal brukes trillebord/vogn eller bære-anordninger, f.eks. bøtter. Ved helling fra flasker skal etiketten alltid vende opp, slik at eventuelt søl ikke ødelegger etiketten. Ha aldri andre kjemikalier på flasken enn det som står på etiketten. Tomme beholdere og flasker skal vaskes/skylles med dertil egnet løsning og kastes forsvarlig. Rene beholdere av plast skal kastes i bosset. Alt glass skal samles i gul kasse og leveres på avfallsrommet, 1H01.1

 

10.    Vask hender omhyggelig når du har vært i kontakt med kjemikalier. Bruk såpe og vann, ikke organiske løsningsmidler.

 

11.    Søl på arbeidsbenker og golv skal tørkes opp umiddelbart, uansett om det er kjemikalier eller vann.

 

12.    Gassflasker skal alltid være festet til vegg med kjetting eller forsvarlig festeanordning for gassflasker

 

13.    Korridorer og utganger skal alltid være ryddige det er RØMNINGSVEI.  Det må ikke      lagres eller settes inventar, emballasje eller noe annet som kan hindrer fri ferdsel eller

utgjøre brannfarer.

Heisen er heller ikke avfallsrom eller lagerplass.

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-10-31  
Logg inn