English
 

 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved feil eller mangler av drift teknisk eller vedlikeholdsmessig karakter kontaktes Eiendomsavdelingen Driftsområde3 ved melding i LYDIA

http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx

Ved akutt behov Mandag til Fredag fra kl 7:00-14:30 Driftsområde 3, Telefon  55 58 93 93

Utenom vanlig arbeidstid benyttes UiBs Vakttelefon 55 58 80 81

 

·         Vann/VVS

Lekkasje i kraner

Tette toaletter, vasker, sluker

Vannlekkasje - vannoppsuger kan lånes fra Driften

·         Varme

·         Ventilasjon / Avtrekk - Ventilasjon i A&B-blokken

·         Kjøleanlegg

·         Heis

·         Strøm

Belysning

Elektrisitet

Strømbrudd

·         Bygningsmessige forhold (innvendig/utvendig)      

·         Trykkluft

·         RO-vann

·         Brannalarmer, branndører

·         Sentralgassanlegg

Evt. Gasskontakten ved BIO

·         Avfallsbehandling/avfallsanlegg

Spesialavfall og Problemavfall – Avfallskontaktene ved BIO

                                                           Evt. HMS-seksjonen

Eiendomsavdelingen/Drift og Transport er behjelpelig med å montere opp møbler og andre innredninger.

De har også et visst lager av kontormøbler.

Oppdrag meldes på intranett  http://www.uib.no/foransatte . Behovsmelding (Lydia). Velg Transport/materiell/park

 

Opphenting av større elektriske artikler som kjøleskap, inkubatorer osv bestilles hos EIA via http://www.uib.no/foransatte . Behovsmelding (Lydia) . Velg Drift/vedlikehold

Avfallet må settes på paller slik at det kan kjøres med pallejekk inn i bilen.

 

Adgangskontroll: Kort og nøkler – bio.ekspedisjon@bio.uib.no

 

Renhold: Henvendelser angående renhold rettes til ekspedisjonen, bio.ekspedisjon@bio.uib.no ,(eventuelt tlf 84400) .

       Gjelder også vask av lab-frakker

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-03-27  
Logg inn