English
 

 

AVFALL

Generelle retningslinjer om avfall på HMS-portalen:

 http://www.uib.no/poa/hms-portalen/miljo/avfall

Informasjon om avfallsystemet på Marineholmen finnes i kap 4.11 side 23 i leietakerhåndboken «Trygt i hus» som kan lastes ned her:

http://www.marineholmen.com/?page=39&show=49

Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget. Thormöhlensgate 53E er åpen frem til kl 16:00.

Kontainere for restavfall og pappp/papir under kjørebroen bak Vil Vite, Thormöhlensgate 49, porten åpnes med kode 2000 frem til kl 23:00

AVFALLSTYPER

 • Forbruksavfall/Restavfall – bossbøtter på kontorer og laboratorier. Tømmes av renholder. Boss suget. Ting som er for store til å gå i bossuget leveres i kontainer på avfallstasjon, Thormöhlens gate 49.(Under kjørebroen til takparkering bak Vil Vite)                                      Kode til porten er 2000. Da står den åpen i 4min.
 • Papir – samles opp og kastes i boss suget av den enkelte.
 • Metall – leveres i Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget. Thormöhlensgate 53E
 • Glass – kun glass som har vært brukt til næringsmiddel, – leveres i Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget. Thormöhlensgate 53E

LABORATORIEGLASS OG TOMME KJEMIKALIEFLASKER er Problemavfall

 http://www.uib.no/poa/hms-portalen/miljo/avfall/problemavfall

 • EE-avfall – el-bur er plassert i Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget. Thormöhlensgate 53.                                                               For større enheter som kjøleskap ol. må opphenting bestilles på Behovsmelding(Lydia) http://www.uib.no/foransatte Driftsmelding til område 3. Dersom det ikke er hjul på enheten må avfallet settes på en palle.
 • Kartonger – pappkomprimator i Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget. Thormöhlensgate 53E eller avfallstasjon, Thormöhlens gate 49.(Under kjørebroen til takparkering bak Vil Vite) Kode til porten er 2000. Da står den åpen i 4min.
 • Plast - Emballasjeplast sorteres ut i sekker spesielt for dette. Når sekkene er fulle plasseres de bak pappkomprimator i Miljøstasjonen i Allbruksbygget/ garasjebygget, Thormöhlensgate 53E. Nye sekker finner du på pakkedisken i mellom gangen 2.etg. mellom A og B-blokken. All annen plast er restavfall.

         Definisjon av hva som er emballasjeplast finner dere i linken her: 

         http://www.bir.no/birbedrift/Sider/Plastemballasje.aspx

         http://www.bir.no/birbedrift/Sider/Behandlingsguide.aspx

 • Isopor – restavfall. Er isoporen for stor til å gå i bosssuget, må den leveres som restavfall på avfallstasjon, Thormöhlens gate 49.(Under kjørebroen til takparkering bak Vil Vite) Kode til porten er 2000. Da står den åpen i 4 min.
 • Paller - sette pallene i 1.etg A&B-blokk i printerkroken og send en melding i Lydia til transporten så henter de og kjøre pallene vekk.
 • Tonerkassetter

HP – gratis retur. Returemballasje bestilles via HP sin Nettside

Richo - restavfall

 • Biologisk avfall - tre alternativer.       
  •  Autoklaveres og kastes som restavfall dersom avfallet er uskadeliggjort.
  • Leveres som problemavfall
  • Fryser rom 136C1, BIO-blokken, kontakt Frank Midtøy
 • Problemavfall – pakkes i Gule plastkasser og settes på spesialavfallsrom 1H02.1, 1.etg. B-blokken eller 138C2 BIO-blokken. Hentes annen hver onsdag i like uker i B-blokken og hver onsdag i BIO-blokken.

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/miljo/avfall/problemavfall

 • Farligavfall –kjemikalier, deklareres elektronisk og pakkes i Røde plastkasser og settes på spesialavfallsrom 1H02.1, 1.etg. B-blokken eller 138C2 BIO-blokken. Avfallskontakten sørger for opphenting.

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/miljo/avfall/farleg-avfall

 • Tomme små gassbokser  - FARLIG AVFALL, avfallsnummer; 7055 (Brannfarlige Aerosoler).

  De kan oppbevares i brannsikkert rom, i egne bokser, inntil BIR henter avfallet.

 • Radioaktivt avfall – egne rutiner. Kontakt lokal strålevernskoordinator
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-06-28  
Logg inn