English
 

Helse, miljø og sikkerhet

 Regelsamling

 

Funksjon Navn Telefon
Instituttleder Ørjan Totland orjan.totland@uib.no  84403
Administrasjonssjef

Terje Restad

terje.restad@uib.no

82600
HMS-koordinator Evy Foss Skjoldal evy.skjoldal@uib.no 88179
Leder HMS-utvalget Evy Foss Skjoldal evy.skjoldal@uib.no 88179

Verneombud  A-Blokken

Varaverneombud A-blokken

Louise Lindblom

louise.lindblom@uib.no

Beate Ulrikke Rensvik

beate.rensvik@uib.no

83342

 

82241

Verneombud   B-blokken

Varaverneombud B-blokken

Heikki Savolainen

heikki.savolainen@bio.uib.no

Roger Lille-Langøy

roger.lille-langoy@uib.no

84454

84498

Verneombud         BIO-blokken

Varaverneombud   BIO-blokken

Ann-Elise Jordal

ann-elise.jordal@uib.no

Heidrun Nylund

heidrun.nylund@uib.no

 82575

84527

Verneombud Marinbiologiskstasjon

Mette Hordnes Mette.Hordnes@bio.uib.no

55583598/99205957

Varaverneombud Marinbiologiskstasjon

Knut Tomas Holden Sørlie tomas.sorlie@bio.uib.no

55583945/99205956

HMS-utvalget

 

Funksjon  Navn  Telefon
 Leder  evy.skjoldal@bio.uib.no             (HMS-koordinator)  88179
 Medlemmer    
  Linn.kruger@uib.no (Feltansvarlig)  
   Svein.Erga@bio.uib.no (Toktansvarlig)  
   Solveig.Thorkildsen@bio.uib.no  
   Ivar.Hordvik@bio.uib.no  84538
  June.Gudmestad@student.uib.no (Studentrepresentant)  
 Sekretær Nina Hølland     nina.holland@bio.uib.no  84605
 Observatører  Verneombudene  

 Kontaktpersoner

 

Kontaktområde Navn Telefon
Lokal strålevernskoordinator BIO evy.skjoldal@bio.uib.no 88179
Strålevernskontakt MBS tomas.sorlie@bio.uib.no 55583945/99205956
Kjemikalieregister (Ecoonline) Solveig.Thorkildsen@bio.uib.no 84499
     
Tokt Mette.Hordnes@bio.uib.no 55583598/99205957
Felt Linn.kruger@uib.no  
Avfallshåndtering -  A-blokken Solveig.Thorkildsen@bio.uib.no 84499
Avfallshåndtering -  B-blokken evy.skjoldal@bio.uib.no 88179
Avfallshåndtering - Bio-blokken Paul.Loevik@bio.uib.no 84632
Avfallshåndtering - Marin Biologisk Stasjon ( MBS) tomas.sorlie@bio.uib.no 55583945/99205956
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-08-31  
Logg inn