English
 

 

KJEMIKALIER PÅ HMS-PORTALEN

KJEMIKALIEREGISTERET, EcoOnline

Loggin EcoOnline

SIKKERHETSDATABLAD, 16punkter

Sikkerhetsdatablad kan lastes ned i EcoOnline, hos kjemikalieleverandørene og på nett.

MERKING AV FARLIGE KJEMIKALIER, piktogrammer

H-OG P-SETNINGER, norsk og engelsk (H-hazard, P-precautionary)

 

EKSPONERINGSREGISTERET, EcoExposure

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-09-24  
Logg inn