English
 

 

HMS-håndbok for Institutt for Biovitenskap

 

  1.    GENERELLE LABORATORIERUTINER 

  2.    OPPLÆRING OG TILGANG

  3.    Kjemikalier, datablad, merking

  4.    KJEMIKALIEREGISTER, EcoOnline

  5.    EKSPONERINGS REGISTERET, EcoExposure

  6.    ARBEIDSPROSEDYRER FOR SPESIELT FARLIGE KJEMIKALIER

  7.    GRAVIDITET

  8.    HANSKEBRUK

  9.   KJÆLEDYR PÅ ARBEIDSPLASSEN 

10.   SPRIT

11.    STRÅLEVERN

12.    AVFALL

13.    FORSØKSDYRUTVALGET

14.    FELT 

15.    TOKT

16.    GASS

17.    ARBEIDSPLASSEN/DATABRILLER

18.    FØRSTEHJELP

19.    AVVIK, NESTENULYKKER OG ULYKKER

20.    VARSEL OM ADGANGSNEKT TIL LABORATORIET

21.    SIKKERHET

22.    DRIFT

23.    STUDENTER

24.    SKJEMA

25.    FORSIKRING

26.    ELEKTRISK UTSTYR

27.    BRANNBOK

28.    GMO

 

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2018-01-29  
Logg inn