English
 

 FELT

Kontaktperson for feltarbeid:Linn Cecile Krüger  linn.kruger@uib.no

        UIBs retningslinjer for felt og tokt på HMS-portalen

  • ALLE SOM SKAL ARBEIDE I FELT SKAL HA LEST OG SATT SEG INN I

         RETNINGLINJER FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED FELTARBEID OG TOKT

SJEKKLISTE TIL HJELP VED KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD VED FELTARBEID OG TOKT

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-04-28  
Logg inn