English
 

 

Eksponeringsregisteret

 

Link til eksponeringsregisteret på HMS-portalen

 

Ansatte og studenter som skal registerets i eksponeringsregisteret

 

  • Personer som er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier i kategorien Carc 1A/B, Muta 1A/B. Tilsvarer H340, H350, H350i (R45, 46, 49)

H 350 -Kan forårsake kreft.

H 350i - Kan forårsake kreft ved innånding.

H 340 - Kan forårsake genetiske skader.

Informasjon om dette finner man i Sikkerhetsdatablad punkt 2&3

  • Personer som arbeider med bly/blyforbindelser
  • Personer som arbeider med ioniserende stråling

 

  • Personer som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer, smitterisikogruppe 3 og 4.

BIO har godkjenning for å arbeide med smitterisikogruppe 1&2.Dette arbeidet krever ikke oppføring i eksponeringsregisteret.

 

 

Hvem skal foreta registreringen i registeret?

 

  • Det er EcoOnline-kontaktene som registrerer inn eksponeringen.

I praksis vil det fungere på samme måte som kjemikalieregistreringen.

EcoOnline-koordinatoren er behjelpelig

 

  • Vedlikehold og oppdatering av e-postadresse ved endt ansatt-/studentforhold ved UiB, er den enkeltes ansvar å melde inn.

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-09-25  
Logg inn