English
 

 

ECO-ONLINE

Kontaktpersoner for kjemikalieregisteret EcoOnline

Solveig Thorkildsen, 84499, solveig.thorkildsen@uib.no

 

 

EcoOnline på HMS-portalen

Tilgang til Eco-online
 

Kjemikalie merking, H(hazard) & P(precautionary)

 

Alle kjemikalier skal registreres i Eco-online.

Når du får nye kjemikaler må hver og en sørge for at de blir registrert ved mottak.

Noter dato for mottaket på boksen.

Hver gruppe har minst en person som har skrivetilgang til EcoOnline, som regel en teknisk ansatt.

Sikkerhetsdatabladet må leses og kjemikaliet skal risikovurdere før det tas i bruk. Dersom kjemikaliet kommer ut på rødt kan du ikke arbeide med det kjemikaliet.

 

 

http://www.ecoonline.no

 

Noen farlige kjemikalier krever registrering i eksponeringeregisteret.

 

ECOEXPOSURE, EKSPONERINGSREGISTERET

 

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-10-02  
Logg inn