English
 

 

 
 
ADMINISTRASJONSSJEFEN 
 
Administrasjonssjefens rolle er beskrevet i regelsamlingen del 1.3.5, §5
 
Administrasjonssjefen har delegert HMS-ansvar.
Instituttleder har alltid det øverste HMS-ansvaret.
Ansvar i linjeledelsen er beskrevet i regelsamlingen del 3.2.2. pkt. 2.6 
 
 
  

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2012-11-13  
Logg inn