INSTITUTTLEDER
 
Instituttleders rolle er beskrevet i regelsamlingen del 1.3.5, §2
 
Instituttleder har det øverste HMS-ansvar.
Ansvar i linjeledelsen er beskrevet i regelsamlingen del 3.2.2. pkt. 2.6 
 
 
 
For å oppnå de krav som stilles til instituttet har administrasjonssjefen delegert HMS-ansvar.
I tillegg har instituttet et eget HMS-utvalg som bistår ledelsen i HMS-spørsmål.
Når det gjelder Personalspørsmål og Inkluderende Arbeidsliv har instituttet egen IA kontakt.
 
Det er jevnlige møter mellom linjeledelse og verneombud.
 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-04-24  
Logg inn