English
 

 

FORSKERGRUPPELEDER 

Ledere av forskningsgrupper skal påse at det arbeidet de leder utføres i henhold til BIOs generelle HMS-regler og gjeldende lov og avtaleverk. Dette inkluderer delegert ansvar for all aktivitet som foregår innenfor det areal som forskningsgruppen disponerer.
 
Forskningsgruppeleder skal:
Ha kjennskap til den virksomhet som foregår innenfor det areal som forskningsgruppen disponerer.
Delta når det gjennomføres hms-runder av dette arealet.
Rapportere til instituttleder.
Gjennomføre medarbeidersamtaler med sine medarbeidere.
Gjennomføre HMS-møte i forskergruppen.
 
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2012-11-13  
Logg inn