English
 

PROSEDYRE VED BRANNALARM

 

Når brannalarmen utløses må alle umiddelbart forlate bygningen via nærmeste rømningsvei og møte på angitt samlingsplass.

Plassansvarlige vil ha på en gul vest og veilede og sørge for at alle kommer ut. Med mindre det er fare for egen sikkerhet skal plassansvarlig sjekke alle rom i sitt område. Plassansvarlige melder fra til Brukerrepresentant for brann når alle er kommet ut.

Brukerrepresentant for brann går raskt ned til branntavlen som er plassert ved inngangen og møter driftpersonell og orienterer seg om hvilken alarm som er utløst. Brukerrepresentanten kontakter brannvesenet om det ikke er gjort.

Brukerrepresentant for brann har oransje vest og vil gi beskjed om og når det er klart for å gå inn igjen i bygningen.

STEDFORTREDER FOR BRUKKERPRESENTANT FOR BRANN

De to oransje vestene henger  i vestibylen ved brann tavlen.

Dersom Brukerrepresentant for Brann ikke er tilstede, den oransje vesten ikke er i bruk, må første plassansvarlige som kommer ned for å melde fra om at deres område er evakuert, ta på seg den oransje vesten og fungere som Brukerrepresentant.

  • Ta imot tilbakemeldinger fra plassansvarlige etter hvert som etasjene evakueres. Liste over plassansvarlige ligger i lommen på den ene vesten.

  • Sammen med de andre plassansvarlige, sørge for at alle trekker bort til samlingsponktet, propellen.

  • Kommunisere med brannvesen og vekter

  • Informere plassansvarlige og de evakuerte om situasjonen

  • Gi beskjed til de evakuerte om og når det er klart til å gå inn igjen i bygningen

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-06-21  
Logg inn