English
 

 

OPPLÆRING I BRANNVERN

 

Nytilsatte, nye studenter og gjester skal ha intern brannvernopplæring innen en uke etter de er tilsatt.

Forskningsgruppeleder, prosjektansvarlig, labansvarlig, veileder eller vert for gjest har ansvar for å introdusere personen for plassansvarlig slik at brannvernopplæring blir gitt i følge oppsatt plan.

Plassansvarlig for brann i det området vedkommende skal ha sin arbeidsplass gir intern brannvernopplæring etter oppsatt plan. Labansvarlige kan også gi internbrannvernopplæring etter oppsatt plan.

Opplæringen skal dokumenteres og rapporters en gang pr år til Plassansvarlig eller Brukerrepresentant for brann i Bygget.

Leietakere må påse at alle deres folk kontakter Plassansvarlig for Brann slik at de får den nødvendige Brannvernopplæringen som kreves ved BIO.

 

Alle ansatte ved UIB skal delta på 2timers brannvernkurs med 1 time teori og 1 time praktisk slukking.

Det anbefales å repetere kurset hvert 5.år.

Kurs i brannvern arrangeres av Eiendomsavdelingen og blir informert om på HMS-portalen og BIOs Intranett.

Hver og en må selv melde seg på via BIOs ekspedisjon når kursene går.

 

PLAN FOR INTERN OPPLÆRINGEN I BRANNVERN

 • Orientering om organisering av brannverneorganisasjonen ved BIO.

         Plassansvarlige bruker gul vest ved brannalarm.

Brukerrepresentant for brann har oransje vest ved brannalarm.

 • Orientere om rømmingsvei og samlingsplass
 • Slukkeutstyr: brannslange, CO2-apparater, brannteppe, manuelle brannalarmer

 • Brannvarsling: talemelding/klokkevarsling

 • Oppbevaring av brannfarlige kjemikalier

 • Nøddusj og øyespyler

 • Mindre brannskader må kjøles ned under rennende temperert vann minst 15 minutter.

 • Sikker bruk av elektrisk utstyr, tidsbryter på kaffetraktere
 • Brannboken: hvor den finnes

 • Signere for opplæringen i skjema «Dokumentasjon av intern brannvernopplæring»

   

  Plassansvarlig ved brann skal påse at alle ansatte i eget ansvarsområde får brannvernopplæring.

  Opplæringen dokumenteres i skjema «Dokumentasjon av intern brannvernopplæring»

   

  Dokumentasjon på opplæring sendes brukerrepresentant for brann, en gang pr år på forespørsel.

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-05-11  
Logg inn