English
 

 

MANUELLE BRANNVARSLERE               

 
 
Dersom det bryter ut brann må man løse ut de manuelle brannvarslerne dersom man ikke umiddelbart klarer å slukke brannen. Disse varsler direkte til brannvesenet. De manuelle brannvarslere er plassert i hver etasje ved nødutgangene. Gjør deg kjent med hvor disse er montert.

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-22  
Logg inn