English
 

DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHETEN

 

TYPE AKTIVITET
 
TILBAKEMELDING
Praktisk kurs i brannvern / brannslukking
(Teknisk avd.)
Antall ansatte som har gjennomført inneværende år
 
Antall ansatte som ikke har deltatt de fem siste årene
 
Brannvernopplæring for nytilsatte
Antall ansatte som har gjennomført inneværende år
 
Brannvernopplæring for besøkende grupper
Antall studenter som har gjennomført inneværende år
 
Brannvernrunder (jf. Skjema) 5.2.1
Antall
 
 
Ev. begrunnelse for avvik fra kravet om min. hver 3. mnd.
 
 
Brannøvelser
Brukerepresentanter 2 ganger pr år
Antall
 
 
Type øvelser
 
 
Gjennomført risikokartlegging*
 
 
Ja /nei
Utarbeidet handlingsplaner*
 
Ja /nei
Oppdatert brannbok
 
 
Ja / nei
Avvik brannvern
Antall avvik
 
 
Type avvik
 
 
 
*Dokumentasjon på gjennomført risikokartlegging og handlingsplaner vedr. brann skal oppbevares av personalseksjonen

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-22  
Logg inn