English
 

BRANNØVELSER

Det skal utarbeides en plan for hva som skal vektlegges og hva som er målsetningen med brannøvelsen. I tillegg er det utarbeidet protokoll for dokumentasjon av den enkelte øvelse som skal arkiveres på instituttet av brukerrepresentant og rapporteres til BIO, Marineholmen Drift og Eiendomsavdelingen ved Tore Reigstad.
 
Innholdet i øvelsene og hyppigheten i disse avgjøres av risikokartleggingen og den generelle brannfaren ved enheten.
 
Det skal også utarbeides rapport etter utilsiktet utløsing av brannalarmen/brann som skal arkiveres på instituttet ved brukerrepresentant og rapporteres til BIO, Marineholmen Drift og Eiendomsavdelingen ved Tore Reigstad.

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-22  
Logg inn