English
 

 

BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM

Branninstruk til bruk for forelesere på første forelsning: http://biologi.uib.no/studier/files/Lenkesamling%20undervisere.php

1. Ved forelesinger, kurs og annen undervisning er foreleser eller den som står for undervisningen, ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt.
 
2. Foreleser eller kursansvarlige skal:
 • Påse at det ikke er flere personer i lokalet enn det som er tillatt iht. oppslag på vegg.
 • Påse at det ikke foretas endringer på branntekniske og andre installasjoner.
 • Gjøre seg kjent med generell branninstruks og rømningsplan for bygget og orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.
3. Orientere studenter og tilhører om:
 • Brannvarsling: talemelding/klokkevarsling
 • Rømmingsveier og samlingsplass
 • Manuell brannvarslere i tilfellet brann
 • Slukkeutstyr: brannslange, CO2-apparater, brannteppe
 • Gass og gassikkerhet (laboratorier)
 • Nøddusj og øyespyler
 • Sikker bruk av elektrisk utstyr, tidsbryter på kaffetraktere
4. I en brannsituasjon/brannalarm skal den ansvarlige:
 • Sørge for at evakuering av lokalet iverksettes.
 • Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede

Gjøre seg til kjenne for brukerrepresentant-brann(orange vest) /driftspersonalet/ vaktselskap/ brannvesenet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-01-08  
Logg inn