English
 

 

 

 

BRANNFOREBYGGENDE ARBEID

 

Ettersyn og kontroll av bygningene gjennomføres av Eiendomsavdelingen (EIA) og av brukerrepresentant- og plassansvarlige ved det enkelte bygg.

EiA fører kontroll med brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, slokkeapparater, brannslanger, markeringslys, dørpumper og branndører.

Plassansvarlige og Brukerepresentant for brann gjennomfører ettersyn av rømningsveier og branndører regelmessig hver 3.måned.

Brannvernopplæring gjennomføres i samarbeid med brann og sikkerhets ingeniør ved Eiendomsavdelingen i tillegg til intern opplæring.

Brannøvelser gjennomføres minst 2 ganger pr år.

Brannøvelser for A&B-blokken organiseres av Brukerrepresentantene for brann i samarbeid med EiA og Brannvernleder ved UIB.

Brannøvelser for BIO-blokken organiseres av EiA.

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-02-14  
Logg inn