English
 

BRANNFARLIGE KJEMIKALIER

Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap og i så små mengder som mulig.
Bruk avtrekk ved bruk av brannfarlige væsker som kan avgi brannfarlige gasser.
Brannfarlige gasser kan være lette eller tunge og dermed samle seg på benken eller gulvet.
Brannfarlige gasser kan antenne ved bruk av gassflamme, statisk elektrisitet og gnister fra elektriske apparater

KLASSIFISERING AV SPRIT

I følge vinmonopolet er væske som inneholder mer enn 40 % sprit etter Lovverket klassifisert som Brannfarlig væske, kategori 1 - Væske med flammepunkt < 23 gC og kokepunkt ≤ 35 gC tilsvarende GHS kategori 1.

Gammelt lovverk brukte benevnelsen A-væske

På laboratorier er det viktig med orden.
All brannfarlig væske, gass eller kjemikalier som ikke er i bruk skal oppbevares i brannsikkert skap/skuffe. Disse skal ikke stå på benkene natten over.
Dette har stor betydning for brannutvikling, og for slukkemannskaper.
 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-22  
Logg inn