English
 

 

 

 

BRANNFARLIGE GASSER

Dersom brannalarmen utløses stenges anlegget for brenngass automatisk av.
Alarmen for A&B-blokken stenger kun gassen i disse blokkene.
Alarmen i BIO-blokken stenger kun gassen i den blokken.
Dersom det skulle skje et ukontrollert utslipp av brenngass må området evakueres og brannvesenet tilkalles.
Instrukser for brenngassanlegget finnes her:Personal/hms/hms-handbok/gassansvarlig.php
 
Brannfarlige gasser i flasker:
Hydrogen
Metan
Propan – til brenngass, 3 kg
 
Oksygen er i seg selv ikke brennbar, men er nødvendig forutsetning for brann.
           
Ved en brann, om mulig, steng for gassen før du evakuer bygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-22  
Logg inn