English
 

INNHOLD

 

GENERELLE OPPLYSNINGER

 1. BRANNALARMER
 2. RØMNINGSVEIER
 3. SAMLINGSPLASSER
 4. SLUKKEUTSTYR
 5. MANUELLE BRANNVARSLERE
 6. PROSEDYRER VED BRANNALARM
 7. BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID
 8. BRANNVERNORGANISASJONEN FOR bio, brukerrepresentant og plassansvarlig
 9. INSTRUKSER OG SKJEMA
 10. EVAKUERING AV PERSONER MED BEVEGELSEHEMMING
 11. OPPLÆRING I BRANNVERN
 12. BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM
 13. RØMNINGSVEIER
 14. BRANNFARLIGE KJEMIKALIER
 15. BRANNFARLIGE GASSER
 16. ELEKTRISK UTSTYR
 17. ORDEN
 18. BRANNFOREBYGGENDE ARBEID
 19. BRANNØVELSER
 20. AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN
 21. DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET
 22. VED BRANN
 23. MOTTAKSBYGG VED BRANN
 24. RISIKOANALYSE VED BRANN A OG B-BLOKK
 25. RISOKOVURDERING FOR BRUK AV BRENNGASS BIO-BLOKKEN

Generell brannverninformasjon for UiB og lenker til forskrifter finnes på Eiendomsavdelings hjemmeside.

 

http://www.uib.no/eia/brann-og-sikkerhet/brannvern

Informasjon om brannvernkurs finnes på UiB intranett

ansattsider/kompetanse/kursoversikt/HMS-kurs.

http://www.uib.no/node/1/calendar/2013-10/course_hms

PÅMELDING TIL BRANNVERNKURS VIA BIO- EKSPEDISJONEN

bio.ekspedisjon@bio.uib.no

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-05-09  
Logg inn