English
 

BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID

 

Dersom det utenom ordinær arbeidstid oppstår en brann eller brannalarmen utløses må den eller de som er tilstede i bygningen utløse manuell varsler dersom brannalarmen ikke utløses automatisk, evakuere bygningen og møte på samleplass for å ta i mot, og informere brannvesenet, og vente på klarsignal for å gå inn igjen.

 

Det henger to oransje vester henger ved branntavlen i vestibylen.

Dersom Brukerrepresentant for Brann ikke er tilstede, den oransje vesten ikke er i bruk, må første plassansvarlige som kommer ned for å melde fra om at deres område er evakuert, ta på seg den oransje vesten og fungere som Brukerrepresentant.

  • Ta imot tilbakemeldinger fra plassansvarlige etter hvert som etasjene evakueres. Liste over plassansvarlige ligger i lommen på den ene vesten.
  • Sammen med de andre plassansvarlige, sørge for at alle trekker bort til propellen.
  • Kommunisere med brannvesen og vekter
  • Informere plassansvarlige og de evakuerte om situasjonen
  • Gi beskjed til de evakuerte om og når det er klart til å gå inn igjen i bygningen

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-06-21  
Logg inn