English
 

 

AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN

Avvik relatert til brannvern skal meldes til instituttet via brukerrepresentant til administrasonssjefen.

REGISTRERES INN I UIB SITT AVVIKSYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2015-10-22  
Logg inn