English
 

 

GENERELLE OPPLYSNINGER
 
Institutt for Biologi (BIO) består av 13 forskningsgrupper med til sammen over 200 ansatte og 600 studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene når det gjelder hvilke oppgaver som utføres. BIO har besøksadresse Thormöhlensgate 53 A, 2.etg.
Forskningsgruppene er lokalisert i:
Thormöhlensgate 55, BIO-blokken 3. & 4.etg
Thormöhlensgate 53, A-blokken, B-blokken.
 
Bygningsmassen som denne brannboken gjelder for består av flere
laboratoriebygg hvor Universitetet i Bergen står som eiere og hvor de arealene brannboken
gjelder for brukes av Universitetet i Bergen, Institutt for Biologi.
 
Aktive brannsikkerhetstiltak
Brannalarmanlegg kategori 2, fulldekkende sprinklet anlegg. Røykluker i hovedtrapperom.
 
Passive brannsikkerhetstiltak
Bæresystem er utført i ubrennbare materialer og delt inn i brannceller/trapperom.
 
Brannvesen.
Bygget ligger nær hovedbrannstasjonen i sentrum med brannvesen som er godt utstyrt med kasernert mannskap og god vognpark. Kjøretid 5min.
 
Brann alarm går internt og til EiA Drift Område 3. Etter 5 minutter til brannstasjonen.
 
I tillegg har BIO feltstasjon på Espegrend som har egen brannbok.
 
Link til brannboken for Marinbilogisk Feltstasjon(MBS) på Espegrend:
 
Denne brannboken er utarbeidet for å gi en oversiktlig dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftene med hensyn på brukeransvaret.
Generell brannverninformasjon for UiB og lenker til forskrifter finnes på Eiendomsavdelings hjemmeside.
 
 
VIKTIGE TELEFONNUMMER
 
BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

 

 

. text
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2016-09-06  
Logg inn