English
 

 

EVAKUERING AV PERSONER MED BEVEGELSESPROBLEMER.

Dersom personen ikke kan gå i trapper må man ved en evakuering:

  • Ta personen ut i trapperommet, som er den tryggeste plassen ved brann. Plassansvarlige må selv være behjelpelig eller påse at den funksjonshemmete hjelpes ut i trappegang, og at Områdeansvarlig varsles om behov for hjelp til å få den bevegelseshemmede ut.

  • Gi melding om situasjonen til Brukerrepresentant for Brann, har oransje vest og står ved Hovedinngangen, eller til vekter, eller Brannvesenet dersom de er kommet frem.

    Vakttelefon 55 58 80 81.

  • Brukerrepresentant for brann melder vider til Vekter, vakttelefon 55 58 80 81, som har bærestol i bilen eller til Brannvesenet som vil kunne ta seg inn i bygget og ta personen ut.

  • Dersom situasjonen tilsier at evakuering ikke er nødvendig trenger man ikke ta ut personen.

    Eksempel på en slik sitasjon: øvelse eller dersom brannen eller hendelsen er lokalisert og vurdert slik at det ikke er nødvendig å evakuere personen. Vurdering gjøres i samarbeid med en eller flere av disse, plassansvarlig, brukerrepresentant, vekter, brannvesen.

    Meld alltid fra til Brukerrepresentant for Brann.

Dersom en person med bevegelsesproblemer har fast arbeidsplass i bygget må det vurderes om det skal gå til anskaffelse av en bærestol som plasseres sentralt i bygget.

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2017-11-01  
Logg inn