VED BRANN

 
I tilfelle brann, må du opptre RASKT, RIKTIG, ROLIG
 
Videre skal du VARSLE – REDDE – SLOKKE
 
Utløs brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk.

Ringe brannvesenet på telefon 110 og opplyse om
·        Hvem som ringer
·        Hva som har skjedd
·        Hvor det brenner
 
Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.
Lukk alle dører for å hindre brann og røyk i å spre seg. 
 
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-04-23  
Logg inn