MANUELLE BRANNVARSLERE

 
               
   
 
Dersom det bryter ut brann på internatet og alarmen ikke går, må man løse ut den manuelle brannvarsleren innenfor hoveddøren.
 

 

 

 

 

 

 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-04-23  
Logg inn