BRANNBOK FOR MARINBIOLOGISK FELTSTASJON PÅ ESPEGREND, INSTITUTT FOR BIOLOGI

GENERELLE OPPLYSNINGER
 1. BRANNALARMER
 2. RØMNINGSVEIER
 3. SAMLINGSPLASSER
 4. SLUKKEUTSTYR
 5. MANUELLE BRANNVARSLERE
 6. PROSEYRER VED BRANNALARM
 7. BRANNALARM UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID
 8. BRANNVERBORGANISJONEN FOR MBS
 9. INSTRUKSER OG SKJEMA
 10. OPPLÆRING I BRANNVERN
 11. BRANNINSTRUKS FOR KURSALER OG FORELESNINGSROM
 12. INTERNAT – INFO TIL OVERNATTINGSGJESTER
 13. BRANNFARLIGE KJEMIKALIER
 14. ELEKTRISK UTSTYR
 15. ORDEN
 16. BRANNFOREBYGGENDE ARBEID
 17. BRANNØVELSER
 18. AVVIK RELATERT TIL BRANNVERN
 19. DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHET
 20. VED BRANN
 21. RISIKOANALYSE
 
Generell brannverninformasjon for UiB og lenker til forskrifter finnes på Eiendomsavdelings hjemmeside.
 
 
 
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2014-04-23  
Logg inn