English
 

 

 

    BRANNFARLIGE KJEMIKALIER
 
Brannfarlige kjemikalier skal oppbevares i brannsikkert skap og i så små mengder som mulig. Bruk avtrekk ved bruk av brannfarlige væsker som kan avgi brannfarlige gasser. Brannfarlige gasser kan være lette eller tunge og dermed samle seg på benken eller gulvet. Brannfarlige gasser kan antenne ved bruk av gassflamme, statisk elektrisitet og gnister fra elektriske apparater.
 
 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi
Postboks 7800 N-5020 Bergen
Sist oppdatert: 2012-11-09  
Logg inn